Nasvet
Vas zanima več? Vprašajte.

Biorazgradljiva hidravlična olja

Biorazgradljiva hidravlična olja so ponavadi na bazi rastlinskih olj ali sintetičnih estrov. Olja imajo po svoji naravni zasnovi visok indeks viskoznosti, kar jim omogoča, da se uporabljajo v širokem temperaturnem območju. Olja morajo zadostiti visoki stopnji biorazgradljivosti, ki je predpisana v več razredih.

Najpogostejši predstavniki biološko razgradljivih olj so olja na bazi:
  • Rastlinskih olj (oljna repica, palmino olje ipd)
  • Sintetični estrih, ki nastajajo v laboratorijih s sintezo maščobnih kislin in alkoholov
  • Poliglikolov (predstavniki so polietilenglikoli PEG in polipropilenglikoli PPG)
  Uporabljajo se na zaščitenih varstvenih območjih in kjer obstaja nevarnost razlitja v naravi.